PODZIAŁ NAUK TEOLOGICZNYCH

(projekt)

Poniżej prezentujemy projekt podziału dyscyplin teologicznych stworzony na potrzeby TEZAURUSA NAUK TEOLOGICZNYCH, powstającego w ramach Federacji FIDES.
 • 1. metodologia teologii
 • 2. biblistyka
 • 3. patrologia
 • 4. historia Kościoła
 • 5. teologia fundamentalna
 • 6. teologia dogmatyczna
 • 7. teologia moralna
 • 8. teologia duchowości
 • 9. teologia pastoralna
 • 10. liturgika
 • 11. homiletyka
 • 12. katechetyka
 • 13. prawo kanoniczne
 • 14. misjologia
 • 15. ekumenizm
 • 16. katolicka nauka społeczna
 • 17. sztuka kościelna