BIBLISTYKA

(na niższych stopniach podziału podano przykładowe deskryptory)

 1. historia biblistyki
  1. hasła osobowe biblistów
  2. hasła szkół i osrodków badawczych
  3. hasła dzieł
 2. introdukcja biblijna
  1. natchnienie biblijne
  2. kanon biblijny
  3. krytyka tekstu
   1. Septuaginta
   2. Wulgata
   3. palimpsest
   4. aparat krytyczny
   5. Peszitta
  4. hermeneutyka biblijne
   1. Historia interpretacji
 3. metodologia biblijna
  1. historia form
  2. historia redakcji
  3. historia tradycji
  4. historia oddziaływań
  5. analiza literacka
  6. analiza kontekstualna
  7. analiza fundamentalistyczna
  8. itp.)
 4. egzegeza
 5. archeologia biblijna
  1. miejsca badań
  2. archeologowie
 6. geografia biblijna
  1. nazwy geograficzne
 7. historia biblijna
  1. historia Izraela
    niewola babilońska
   1. wyjscie z Egiptu
   2. przymierz na Synaju
   3. okres patriarchów
   4. okres sędziów
  2. historia ludów Bliskiego Wschodu
   1. kananejczycy
   2. moabici
   3. edomici
  3. religie Bliskiego Wschodu
 8. filologia biblijna
  1. język hebrajski
  2. język aramejski
  3. język grecki
  4. język asyryjski
  5. język arabski
  6. ....................
 9. tekst Biblii
  1. nazwy wydań Biblii
  2. wydania krytyczne
 10. Stary Testament
  1. komentarze
  2. księga Rodzaju
  3. księga Wyjscia
  4. księga Liczb
  5. ....................
 11. Nowy Testament
  1. komentarze
  2. Ewangelia sw. Mateusza
  3. Ewangelia sw. Marka
  4. .........................
 12. intertestamentlia
  1. apokryfy
  2. autorzy dzieł
  3. wydania
strona główna