TEOLOGIA DOGMATYCZNA

(na niższych stopniach podziału podano przykładowe deskryptory)

 1. Trójca Swięta
  1. istniejące istnienie
  2. relacje
  3. przymioty Boga
  4. Bóg Ojciec
  5. Bóg Syn
  6. Bóg Duch Swięty
  7. Opatrznosć
  8. Imiona Boga
  9. Poznanie Boga
 2. Bóg Stwórca
  1. antropologia
   1. człowiek
   2. dusza
   3. ciało
   4. jednosć
   5. swiadomosć
   6. wolnosć
   7. niesmiertelnosć
   8. płeć
   9. praca
   10. rozwój
  2. angelologia
   1. aniołowie
   2. archaniołowie
   3. imiona aniołów
   4. anioł stróż
  3. demonologia
   1. szatan
   2. diabeł
   3. egzorcyzm
   4. zło
   5. piekło
   6. pokusa
   7. grzech
 3. chrystologia
  1. soteriologia
   1. krzyż Jezusa
   2. zmartwychwstanie
   3. kapłaństwo Jezusa
   4. zasługi Jezusa
   5. zadosćuczynienie
   6. odkupienie
  2. wcielenie
   1. unie hipostatyczna
   2. posłuszeństwo Jezusa
   3. Mesjasz
   4. communicatio idiomatum
 4. pneumatologia
  1. dary Ducha Swiętego
  2. glosolalia
  3. uswięcenie
  4. modlitwa
 5. eklezjologia
  1. jednosć Koscioła
  2. powszechnosć Koscioła
  3. swiętosć Koscioła
  4. apostolskosć Koscioła
  5. swieccy
  6. swięci
 6. charytologia
  1. łaska
  2. natura
  3. cnoty teologiczne
  4. łaska uczynkowa
  5. łaska uswięcająca
  6. usprawiedliwienie
  7. pelagianizm (itp. Herezje)
 7. sakramentologia
  1. chrzest
  2. bierzmowanie
  3. pokuta i pojednanie
  4. Eucharystia
  5. kapłaństwo
  6. małżeństwo
  7. opere operato
  8. opere operantis
  9. szafarz
  10. materia sakramentu
  11. forma sakramentu
 8. eschatologia
  1. paruzja
  2. sąd ostateczny
  3. zbawienie
  4. potępienie
  5. czysciec
  6. smierć
  7. zmartwychwstanie umarłych
 9. mariologia
  1. Maryja matka Jezusa
  2. Boże macierzyństwo
  3. Niepokalane poczęcie
  4. Dziewictwo Maryi
  5. Wniebowzięcie Maryi
  6. Posrednictwo łask
  7. duchowe macierzyństwo Maryi
strona główna