FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Dominikanie uruchomili bibliotekę cyfrową

Najcenniejsze i najbardziej poszukiwane pozycje z dominikańskich bibliotek udostępni biblioteka cyfrowa „Armarium”, która zainaugurowała swoje działanie w pierwszych dniach kwietnia br. Znajdą się w niej archiwalia, rękopisy, druki liturgiczne i czasopisma wydawane przez dominikanów - wszystko, co może zainteresować zarówno badaczy historii Zakonu Kaznodziejskiego i kultury polskiej, jak i osoby w inny sposób związane z dominikanami. Biblioteka dostępna jest pod adresem internetowym http://bc.dominikanie.pl

Armarium (łac.) to podręczna biblioteka klasztorna. Już teraz w bibliotece można znaleźć np. pierwsze roczniki przedwojennych czasopism „Róża Duchowna” (1898), „Szkoła Chrystusowa” (1930), kronikę klasztoru dominikanów w Podkamieniu, spisywaną m.in. przez o. Sadoka Barącza, kilka starych druków (m.in. arcydominikańskie „Dni Roczne” i „Świątnicę Pańską” o. Michała Siejkowskiego) czy rękopiśmienny dominikański antyfonarz ze Lwowa. Z powojennych publikacji można przeczytać pierwsze numery czasopisma „W drodze”. Oprócz dominikaliów udostępnione zostaną między innymi cenne inkunabuły, wczesne druki krakowskie, staropolskie zbiory kazań, pojawią się też księgi filozoficzne i teologiczne, teksty hagiograficzne, a nawet dawne dzieła z zakresu matematyki i fizyki.

Dominikańska biblioteka cyfrowa działa w porozumieniu z innymi polskimi bibliotekami cyfrowymi tworzącymi Federację Bibliotek Cyfrowych (http://fbc.pionier.net.pl/owoc), podobnie jak Księgozbiór Wirtualny Federacji FIDES. Dzięki temu informacje o zbiorach umieszczonych w „Armarium” są dostępne z poziomu ogólnopolskiego, a odwiedzający bibliotekę dominikańską mogą w łatwy sposób przeszukiwać również wszystkie polskie biblioteki cyfrowe. Informacje o zbiorach „Armarium” są też przekazywane do europejskiej biblioteki cyfrowej Europeana (http://europeana.eu/) i współtworzą panoramę europejskiego dziedzictwa kulturalnego i historycznego.

W obecnej fazie projektu rolę operatora i koordynatora przedsięwzięcia pełni Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie. Biblioteka Kolegium zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych – chętnie zapozna się z życzliwymi uwagami czy przyjmie sugestie co do kierunków rozwoju tej inicjatywy i udostępnianych publikacji.

(na podst. www.dominikanie.pl oprac. jw)