Zaproszenie na XVII Walne Zgromadzenie FIDES

Zarząd Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Biblioteka Główna Polskiej Prowincji Księży Zmartwychwstańców zapraszają na XVII Walne Zgromadzenie Federacji, które odbędzie się w Krakowie w dniach 12-14 września 2011 roku. Podczas tego spotkania świętować będziemy jubileusz 20-lecia działalności FIDES. Gościć nas będzie dyrektor Biblioteki Księży Zmartwychwstańców - ks. Dariusz Tabor CR. Zakwaterowanie i obrady w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Zmartwychwstańców, ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1, 30-320 Kraków.

Obrady XVII Walnego Zgromadzenia FIDES zaszczyci swoją obecnością ks. bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski - Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Federacji FIDES. W czasie Walnego Zgromadzenia zaplanowano konferencję w nowej siedzibie Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz jej zwiedzanie. Ponadto w programie znajduje się wycieczka do Kompleksu Klasztornego Ojców Benedyktów w Tyńcu i zwiedzanie Biblioteki Klasztornej.