Powstaje Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych

List intencyjny w sprawie współpracy przy tworzeniu Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych podpisały w poniedziałek, 25 października, Biblioteka Narodowa i Federacja Bibliotek Kościelnych „FIDES”. Bibliografia rejestrować będzie zawartość ponad 170 tytułów czasopism teologicznych i religioznawczych oraz prac zbiorowych wydawanych przez uczelnie kościelne od roku 1980. List intencyjny podpisali dyrektor BN dr Tomasz Makowski i przewodniczący zarządu Federacji „FIDES” ks. dr Jerzy Witczak.

Bibliografia powstanie w znacznej mierze w oparciu o przekazywane nieodpłatnie przez Bibliotekę Narodową opisy bibliograficzne tworzone w Zakładzie Bibliografii Zawartości Czasopism BN. Do końca 2010 roku BN przekaże Federacji „FIDES” ok. 52 tysiące opisów już istniejących (za lata 1996-2010), natomiast nowotworzone opisy będą przekazywane na bieżąco, w cyklu miesięcznym.

Biblioteki należące do Federacji „FIDES” będą natomiast tworzyć opisy artykułów zawartych w pracach zbiorowych oraz uzupełnią bibliografię zawartości czasopism o lata wcześniejsze i tytuły nieindeksowane przez BN. Ponadto opisy tworzone w Zakładzie Bibliografii Zawartości Czasopism BN, tak jak i pozostałe, będą uzupełniane m.in. o streszczenia (spisy treści) i linki do wersji pełnotekstowych w bibliotekach cyfrowych. Bibliografia udostępniana będzie nieodpłatnie w Internecie z serwera Federacji „FIDES”.