22. Walne Zgromadzenie

Na XXII Walne Zgromadzenie FIDES zaprasza w tym roku Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 12-14 września 2016 roku. Współorganizatorem spotkania jest również Centrum NUKAT. Podczas tegorocznego walnego zgromadzenia świętować będziemy 25. rocznicę zainicjowania Federacji FIDES oraz podejmiemy m.in. refleksję nad przyszłością naszych katalogów komputerowych.

W programie m.in.

 

12 września 2016 roku (poniedziałek)

16.00 – powitanie uczestników i rozpoczęcie obrad

18.00 – kolacja

19.00 – kontynuacja obrad

 

13 września 2016 roku (wtorek)

  7.30 – Msza święta w kaplicy domu rekolekcyjno-formacyjnego pod przewodnictwem bpa Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata KEP

  8.30 – śniadanie

UROCZYSTA SESJA PLENARNA (UKSW, Aula św. Jana Pawła II – ul. Dewajtis 5)

  9.30 – powitanie uczestników

  9.45 – FIDES wczoraj i dziś – dwugłos (ks. Krzysztof Gonet i ks. dr Jerzy Witczak)

10.30 – Organizacja wiedzy i systemy organizacji wiedzy w Internecie. Nowe kierunki badań i modele narzędzi (prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata)

11.15 – przerwa kawowa i zwiedzanie wystawy „Biblioteka sarmacka”

11.45 – Ważniejsze problemy bibliotek naukowych w Polsce – wybór subiektywny (prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek)

12.30 – wystąpienia sponsorów

13.30 – obiad

14.30 – obrady

18.00 – kolacja

19.00 – warsztat katalogowania (o. Janusz Kaczmarek OP)

 

14 września 2016 roku (środa)

7.30 – Msza święta w kaplicy domu rekolekcyjno-formacyjnego pod przewodnictwem bpa Michała Janochy

8.30 – śniadanie

       – przejazd autokarem do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 56/66)

10.00-12.00 – SESJA W CENTRUM NUKAT

  1. Ewa Kobierska-Maciuszko – Słowo wstępne
  2. Bożena Rogoźnicka – Współpraca z katalogiem NUKAT - wyzwanie czy wsparcie dla bibliotekarza
  3. Jacek Laskowski – Przejrzystość segmentu religijnego bazy NUKAT – postulat precyzyjności w opracowaniu formalnym i przedmiotowym dokumentów chrześcijańskich i chrześcijaństwa dotyczących
  4. Leszek Śnieżko, Magdalena Rowińska – RDA okiem teoretyka i praktyka

12.00-12.45 – Zwiedzanie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

12.45-13.30 – Wystawa Theologia et Ecclesia w Gabinecie Starych Druków BUW

13.30 – obiad

14.30 – zwiedzanie Biblioteki Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego (ul. Krakowskie Przedmieście 52/54)