FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Wystawa w Bibliotece UPJPII

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II zaprasza na II część wystawy z cyklu "Jan Paweł II w zbiorach Biblioteki UPJPII" pt.: Błogosławiony Jan Paweł II przyjacielem dzieci i młodzieży. Wystawa będzie czynna od 7 lipca do 14 października br. od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 w budynku Biblioteki UPJPII przy ul. Bobrzyńskiego 10 w Krakowie. Zob. Plakat wystawy