FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Umowa pomiędzy FIDES a PWT we Wrocławiu

W dniu 26 maja 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy Federacją Bibliotek Kościelnych „FIDES” a Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu, reprezentowanym przez jego rektora, ks. prof. Waldemara Irka. PWT zobowiązał się w niej do nieodpłatnego użyczenia miejsca w swojej serwerowni dla serwera FIDES, do objęcia go opieką administratora zatrudnianego przez PWT oraz do bezpłatnego dostępu do sieci Internet. Dzięki temu możemy udostępniać na naszym serwerze stale aktualizowane dane i zasoby biblioteczne, pochodzące ze zbiorów bibliotek członkowskich Federacji - zwłaszcza za pośrednictwem multiwyszukiwarki FIDKAR i Księgozbioru Wirtualnego (biblioteki cyfrowej). Jesteśmy przekonani, że zasoby te są niezbędnym uzupełnieniem działalności naukowo-dydaktycznej wszystkich wydziałów teologicznych w Polsce. Wyrażamy ogromną wdzięczność PWT we Wrocławiu i jego Rektorowi za zrozumienie i wsparcie działalności Federacji. Zob. tekst Umowy (plik PDF)