FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Podsumowanie pierwszego roku Katalogu Centralnego

Rok temu, 17 lipca 2014, poprzez dopisanie pierwszego symbolu, rozpoczęła się współpraca powstającego Centralnego Katalogu Bibliotek FIDES z Centralnym Katalogiem NUKAT. Pierwszą biblioteką, której zbiory zostały włączone do nowego katalogu FIDES, a zarazem do katalogu NUKAT, była Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Po roku mamy już siedem uczestniczących bibliotek, z których cztery współpracują w sposób czynny z NUKAT, dwie w sposób bierny, a przygotowuje się do podjęcia współpracy Biblioteka WSD w Siedlcach. Łącznie katalog liczy obecnie prawie 236 tysięcy opisów bibliograficznych. Z tej liczby prawie 130 tysięcy to rekordy wzorcowe skopiowane z NUKAT. Od października 2014 do dzisiaj cztery biblioteki FIDES uczestniczące w tym projekcie dodały do NUKAT łącznie ponad 1300 rekordów bibliograficznych, utworzonych przez siebie, oraz 668 wzorcowych rekordów formalnych. Bibliotekarze naszych bibliotek wprowadzili także setki modyfikacji do rekordów NUKAT. Cały czas trwa też konsolidacja opisów, likwidowanie dubletów i wyszukiwanie odpowiedników w NUKAT oraz ujednolicanie haseł. Współpraca z NUKAT jest bardzo owocna i pozwala na wprowadzenie porządku we wspólnym katalogu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z katalogu FIDES. Mamy nadzieję, że niedługo kolejne biblioteki kościelne dołączą do naszego wspólnego projektu.