R. 26(2020), nr 2(51)

Fides 2020.1

 ARTYKUŁY

 • Wojtylana w zasobie Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu
  Ks. Jacek Urban

 • Wojtylana w zbiorach Archiwum Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zarys problemu
  Ks. Andrzej Bruździński

 • Dziedzictwo św. Jana Pawła II w relacji Komisji Historycznej dla procesu kanonizacyjnego Papieża
  Ks. Michał Jagosz

 • Zachować żywą pamięć. Biblioteka Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie
  Ks. Andrzej Dobrzyński, Stanisława Postawa

 • Kolekcja darów w Domu Polskim w Rzymie zebrana w czasie pontyfikatu Jana Pawła II
  Helena Kupiszewska

 • Poprzez słowa do Słowa – myśl papieska w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Hanna Wojtysiak

 • Zbiory audiowizualne związane ze św. Janem Pawłem II w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
  Danuta Rebech

 • Wybrane aspekty gromadzenia literatury religijnej dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na przykładzie literatury o św. Janie Pawle II
  Renata Dulian

 • Jan Paweł II – Karol Wojtyła w dysertacjach z Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Bogumiła Warząchowska

 • Trzy poematy Karola Wojtyły w muzycznym opracowaniu Ireny Pfeiffer
  Maria Rusek
 • „Memoria est pretii, ac memoriam muneris est”. Karol Wojtyła – Jan Paweł II we wspomnieniach i twórczości Kazimierza Brauna
  Barbara Trygar

KOMUNIKATY

 • Św. Jan Paweł II w patrymonium bazyliki papieskiej Santa Maria Maggiore
  Ks. Michał Jagosz

 • Święty Jan Paweł II w serwisach informacyjnych Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”
  Ks. Jerzy Witczak

RECENZJE

 • Operacja „Zorza”. Wizyta papieża Jana Pawła II w Katowicach w 1983 roku w dokumentach Służby Bezpieczeństwa, wybór i oprac. Anna Badura, Grzegorz Kołek, Tomasz Marszałek, Agnieszka Przewłoka, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Oddział w Katowicach, Katowice – Warszawa 2019, 448 s. (płyta DVD), ISBN: 978-83-8098-578-08
  ks. Henryk Olszar

 • Dorota Narewska, „Dziennikarstwo jak kapłaństwo…” z perspektywy teologii mediów Jana Pawła II, Wydawnictwo Naukowe, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2019, 152 s., ISBN 978-83-7438-755-2 (wersja drukowana), ISBN 978-83-7438-756-9 (wersja online)
  Lucyna Sadzikowska

 • Magdalena Olszewska, Danuta Gułajewska, Jan Paweł II. Bibliografia polska 1998, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Rzym–Kraków 2020, 578 s., ISBN 978-83-7438-888-7
  Magdalena Olszewska

SPRAWOZDANIA

 • Człowiek, który przechodząc przez świat, niósł miłość – Święty Jan Paweł II. Sprawozdanie z sympozjów organizowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
  Beata Wieczorek

Z ŻYCIA FEDERACJI

 • Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” (Częstochowa, 18-19 lutego 2020 roku)
  Ks. Tomasz Garwoliński

W sprawie zakupu zeszytów „Fides” można się zwracać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.