R. 22(2016), nr 1(42)

fides_41

Pobierz cały (PDF)

ARTYKUŁY

 • Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wczoraj i dziś
  Barbara Zezula

 • Dzieje i współczesność Biblioteki Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  Joanna Jaksiewicz

 • Biblioteka Instytutu Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  Agnieszka Marczak vel Maciejak

 • Kryteria doboru starych druków do konserwacji w Bibliotece Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Paweł Skalski

 • Księgi inwentarzowe jako źródło do badań nad księgozbiorem i biblioteką w świetle najstarszych inwentarzy Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Maciej Matraś

 • Ksiądz Józef Rokoszny (1870-1931) – muzealnik, bibliotekarz, archiwista
  Jakub Maria Kowalski

 • Działalność kulturalno-oświatowa ks. dr. Juliana Młynarczyka w świetle artykułów czasopisma „Brzask” (Mariówka Opoczyńska 1926-1939)
  Grażyna Wójcik

 • Bibliotekarska działalność księdza Władysława Grochala
  ks. Marek Babicz SDB

 • Czasopiśmiennictwo religijne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  Agnieszka Jarzębowska, Anna Krasuska

 • „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” – młodszy brat pisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”
  Artur Hamryszczak

 • „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” w latach 1995-2014. Analiza zawartości
  Ewa Sąsiadek

 • Katalog prac magisterskich o bibliotekach kościelnych w Polsce za lata 1946-2014
  Ryszard Żmuda

 

KOMUNIKATY

 • Od najstarszych papieży do Piusa XII. Polskie przekłady i opracowania dokumentów papieskich
  Anna Z. Zmorzanka

 

OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Czasopisma archiwów, bibliotek i muzeów Kościoła katolickiego, pod red. Waldemara Witolda Żurka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014
  Gabriela Łącka

 

SPRAWOZDANIA

 • Po Jego śladach… Święty Jan Paweł II inspiracją dla artystów. Sympozjum w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (Kraków, 22 kwietnia 2015 roku)
  Beata Wieczorek, Marta Piechnik-Dubis

 • Wystawa Biblioteka Uniwersytecka KUL przed stuleciem istnienia
  Iwona Kasiura

 • Nauczanie Świętego Jana Pawła II w edukacji i bibliotece. Sympozjum w Roku św. Jana Pawła II (Katowice, 19 listopada 2015 roku)
  Bogumiła Warząchowska

 

Z ŻYCIA FEDERACJI

 • Sprawozdanie z pracy Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES za okres od 18 września 2014 do 1 września 2015 roku
  ks. Jerzy Witczak

 • Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Lublin, 31 sierpnia –1 września 2015 roku)
  ks. Tomasz Garwoliński

 • Protokół z XXI Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Lublin, 1-3 września 2015 roku)
  ks. Tomasz Garwoliński

 • Biogramy nowych członków honorowych Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
  ks. Tomasz Garwoliński

 • Sprawozdanie z XXI Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Lublin, 1-3 września 2015 roku)
  Barbara Zezula

 

W sprawie zakupu zeszytów „Fides” można się zwracać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.