2014, nr 2(39)

fides_39

 

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

 • Biblioteki kościelne w misji Kościoła (do Biskupów Diecezjalnych)
  Papieska Komisja ds. Kościelnych Dóbr Kultury

 • Biblioteka Arcybiskupia i Katedralna w Kolonii (Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek Köln)
  Zdzisław Gębołyś

 • Księgi liturgiczne z XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. Przyczynek do badań nad tradycją liturgiczną na Warmii
  ks. Tomasz Garwoliński

 • Promocja realizacji projektu: „Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie kolekcji starych druków opatrzonych superekslibrisami ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu”
  Dorota Rejman

 • Kolekcje muzyczne w Bibliotece Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
  Bożena Smentek

 • Książki religijno-teologiczne w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach a obecność tej samej literatury w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Analiza porównawcza
  Elżbieta Słoń

 • „Pielgrzym” – miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach
  Agata Muc

 • Szkolenia użytkowników w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Eliza Lubojańska, Ewa Olszowy

 • Dwa lata użytkowania systemu PROLIB w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie
  Piotra Stelmaszczyk CSSJ

 • Bibliografia piśmiennictwa o polskich bibliotekach kościelnych za lata 2006-2010
  Ryszard Żmuda

 

KOMUNIKATY

 • Syberia – śladami polskich zesłańców, obcych kultur i religii
  Edwin Klessa

 • Z wizytą w Bibliotece Brytyjskiej
  Justyna Waluś

 • Współpraca Biblioteki Teologicznej w Katowicach z bibliotekami teologicznymi Słowacji. Wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus
  Agata Muc, Bogumiła Warząchowska

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

 • Habent omnia tempora sua. Prace dedykowane ks. prof. dr. hab. Januszowi Wyciśle, pod red. Zdzisława Gogoli OFMConv, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2013
  Renata Dulian

 • Duszpasterstwo bibliotekarzy w służbie człowieka i książki, pod red. Jana Malickiego, Henryka Olszara, Bogumiły Warząchowskiej, Biblioteka Śląska, Katowice 2014
  Hanna Langer

 • „Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia”. Omówienie serii wydawniczej
  Eliza Lubojańska

 

SPRAWOZDANIA

 • Sto tomów czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”. Dzieje, dorobek i perspektywy badawcze czasopism kościelnych. Sympozjum Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych z okazji wydania 100. tomu półrocznika „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” (Lublin, 9 grudnia 2013 roku)
  Artur Hamryszczak

 • Bezpieczeństwo w Bibliotece I. Konferencja na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Chorzów, 31 stycznia 2014 roku)
  Gabriela Łącka

 • XXXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance (Trzcianka, 23 lutego – 2 marca 2014 roku)
  Jadwiga Witkowska

 • Bibliotekarze w służbie człowieka i książki. Konferencja zorganizowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską w Katowicach, Federację Bibliotek Kościelnych FIDES oraz Sekcję Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w ramach XXXI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP w Katowicach (Katowice, 17 maja 2014 roku)
  Ewa Olszowy

 

Z ŻYCIA FEDERACJI

 • Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 13-14 lutego 2014 roku)
  ks. Tomasz Garwoliński

 • Współpraca Biblioteki Parafialnej w Trzciance z Biblioteką Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie
  Edwin Klessa