2010, nr 1/2(30/31)

fides_nr_30_31

Słowo wstępne
Ks. Jan Bednarczyk

 

FINANSE BIBLIOTEK

 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W BIBLIOTECE

 

HISTORIA I TEORIA BADAŃ BIBLIOTEK

 

Z ŻYCIA BIBLIOTEK

 

INFORMACJE, SPRAWOZDANIA, RECENZJE

 

WIADOMOŚCI O FIDES