2007, nr 1/2(24/25)

fides_nr_24_25

Słowo wstępne
Ks. Jan Bednarczyk

KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK

Z ŻYCIA BIBLIOTEK

O KSIĄŻKACH I CZASOPISMACH. INFORMACJE I RECENZJE

Z HISTORII

BIBLIOTEKARZE

DZIAŁ URZĘDOWY