2004, nr 1/2(18/19)

fides_nr_18_19

Słowo wstępne
Ks. Jan Bednarczyk

KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK

 

OPRACOWANIE ZBIORÓW

 

UŻYTKOWNICY

 

Z ŻYCIA BIBLIOTEK

 

O KSIĄŻKACH I CZASOPISMACH. INFORMACJE I RECENZJE

 

Z HISTORII

 

BIBLIOTEKARZE

 

DZIAŁ URZĘDOWY