Informacje o Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

 

Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES powstała 23 września 1991 roku (grupa inicjująca) a została oficjalnie erygowana przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 18 marca 1995 r. Delegatem KEP ds. Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES jest ks. bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski - biskup pomocniczy z Wrocławia. Patronem Federacji jest św. Maksymilian Maria Kolbe.

Federacja zrzesza obecnie 84 biblioteki członkowskie, w tym większość bibliotek wydziałów teologicznych i wyższych seminariów duchownych w Polsce, diecezjalnych i zakonnych. Podstawowym celem Federacji jest usprawnianie działalności polskich bibliotek kościelnych, wdrażanie postępu technicznego, a w szczególności koordynacja prac nad komputeryzacją tych bibliotek.

Federacja FIDES od 1995 roku należy do BETH (Bibliothèques Européennes de Théologie) jako jeden z dwunastu członków zwyczajnych tej organizacji. Delegat Federacji bierze udział w corocznych Zgromadzeniach Generalnych BETH.


Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES
01-015 Warszawa, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
Adres do korespondencji:
Plac Katedralny 14, 50-329 Wrocław (Sekretariat FIDES)
NIP: 951-20-00-858,  REGON: 011888853
Nr konta bankowego:
BGŻ S.A. 63 2030 0045 1110 0000 0001 7110