FIDKAR - MULTIWYSZUKIWARKA DLA KOMPUTEROWYCH BAZ BIBLIOTECZNYCH
INFORMACJE


  • FIDKAR jest "multiwyszukiwarką" pozwalającą na prowadzenie wyszukiwań katalogowych i bibliograficznych w wielu komputerowych bazach jednocześnie. Poprzez FIDKAR możemy w tym samym czasie prowadzić wyszukiwanie w katalogach książek oraz bibliografiach zawartości czasopism i bibliografiach tematycznych, a także w katalogach prac magisterskich. Ułatwia to np. sporządzenie bibliografii konkretnej osoby lub wykazu tematycznego obejmującego nie tylko książki, ale i artykuły z czasopism, fragmenty z prac zbiorowych i prace dyplomowe.

  • Wyszukiwarka FIDKAR działa w oparciu o protokół Z39.50 tak jak jej "polski starszy brat" - Katalog Rozproszony KARO z Torunia.

  • Nowością prezentowanego rozwiązania jest możliwość jednoczesnego przeglądania baz danych zawierających dokumenty w różnych formatach (MARC21, MARCBN, formaty specjalne dla BZCZ, prac mgr itp.). Nowością jest też druga aplikacja, która powstała razem z FIDKAR - program FIDSERW umożliwiający zastosowanie protokołu Z39.50 dla baz polskiego pakietu bibliotecznego MAK.

  • FIDKAR i FIDSERW powstały z inspiracji i na zamówienie Biura ds. Rozwoju i Komputeryzacji Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Aplikacje zostały opracowane i skonfigurowane przez Michała Marksa - studenta Wydziału Elektroniki i Techniki Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Federacja FIDES pragnie również bardzo podziękować pracownikom Biblioteki Narodowej w Warszawie, a szczególnie twórcom pakietu MAK, za cenne sugestie, wskazówki i życzliwą współpracę przy tworzeniu programu FIDSERW udostępniającego przez protokół Z39.50 bazy pakietu MAK.

  • Sprzedaż obu aplikacji po niewygórowanych cenach prowadzi Fidsoft - www.fidkar.pl.START


Dodatkowe wyszukiwarki FIDES:
Tylko katalogi książek * Tylko katalogi prac dyplomowych * Tylko bibliografieO FIDKAR